Mis on tantra?

Aleksandra Mäger

Otse ja häbenemata - paljud seostavad tantrat peamiselt põnevate seksitrikkide, lugematu hulga partnerite ja ohjeldamatute orgiatega. Aga nagu mitmed muud iidsed traditsioonid, on ka tantra täis mõistmatust ja valearusaamu - tegelikult ainult 5-10% tantristlikest õpetustest on otseselt seksuaalsusega seotud ja oma olemuselt pakub tantra eelkõige teekonda sügava sisemise transformatsiooni ja valgustumiseni.

PÄRITOLU JA TÄHENDUS

Tantra ajaloo osas käib intensiivne arutelu. Teadlased väidavad, et selle juured ulatuvad 5. sajandist pärinevate üksikasjalike käsikirjadeni. Samas ütlevad teised uskumused, et tantra tekkis juba üle 5000 aasta tagasi. Ühes asjas ollakse siiski ühel meelel - tantra õpetused tulevad igal juhul Indiast. 


Energia on tantristlike õpetuste üheks põhifookuseks

Mis puudutab sõna enda tähendust, siis sanskriti keelest tõlgituna on see "võrk / võrgustik" või "kudum / kooma", millest tuletatakse, et kõik selles Universumis on omavahel ühendatud ja vastastikku seotud ning et kõik koosneb energiast. Energia ongi tantristlike õpetuste üheks põhiteemaks - selle tunnetamise, kontrollimise ja juhtimise uurimine on viidud uskumatu sügavuse ja täpsuseni.

Öeldakse, et tšakrate, meie olemuse fundamentaalsete energiakeskuste, kontseptsioon pärineb just nimelt tantrast, nagu ka kundalini mõiste, mis räägib selgroo alumises tipus pesitsevast ülivõimsast uinunud energiast, mille ärkamine ja tõusmine viibki praktiseerija lõpuks valgustumiseni.

ENERGIA POLAARSUS - SHIVA JA SHAKTI

Mainides energiat, ei saa jätta rääkimata selle polaarsusest, mis seisneb nii meie endi kui ka laiemalt kogu Universumi vastandlike aspektide dünaamilises mängus. Me näeme seda duaalsust kõikjal - vasak ja parem, üleval ja all, päike ja kuu, öö ja päev, elu ja surm jne. Tantras sümboliseeritakse neid polaarsusi meheliku printsiibi, Shiva, ja naiseliku printsiibi, Shakti, näol, kusjuures mõlemaid ülistatakse võrdselt. Nende aspektide mõistmine ja integreerimine on tantristliku filosoofia keskmeks ning lõppkokkuvõttes, kõige edasijõudnumatel tasemetel püüavad praktiseerijad seda duaalsust ületada.

Tantras sümboliseeritakse vastandlikke polaarsusi meheliku printsiibi, Shiva, ja naiseliku printsiibi, Shakti, näol, ning mõlemaid ülistatakse võrdselt.

ÜLDSE MITTE ASKEETLIK

Kuna tantra peab kõike energiaks, siis sellest tulenevalt suhtutakse ka kõikidesse elukogemustesse kui vaimse kasvu vahenditesse. Siin tuleb mängu ka seksuaalsus - oleks üpris kahju mitte kasutada ühte võimsaimat energiat üldse - seksuaalenergiat, millel on potentsiaal luua elu. Aga nagu ülalpool mainitud, ainult 5-10% tantristlikest õpetustest on otseselt seksuaalsusega seotud. Valdava osa tehnikatest moodustavad hoopis jooga, pranayama, spetsiifilised meditatsioonid, mantrad ja yantrad, mudrad ja bandhad, püha geomeetria, astroloogia, rituaalid, jumalused jpm.

Kuigi spirituaalsust seostatakse tihti askeetlusega, mis hõlmab maistest naudingutest loobumist, integreerivad tantra õpetused kergusega nii maised kui ka vaimsed tasandid teekonda valgustumise suunas. Rohkete tehnikate ja praktikate kaudu saavad praktiseerijad tegeleda spirituaalsusega, olles samal ajal täielikult kaasatud igapäevaellu.

TANTRISTLIK SEKSUAALSUS

Tantristlikus seksuaalsuses kasutatakse intiimseid kogemusi kosmilise liidu - Shiva ja Shakti - armatsemise metafoorina. Fookus on maiste soovide ületamisel, teadlikkuse arendamisel ja seksuaalse energia suunamisel vaimseks kasvuks. Siiski ei hõlma kõik tantristlikud traditsioonid seksuaalpraktikaid ning need, mis seda teevad, lähenevad seksuaalsusele aukartuse ja ettevaatlikkusega, kuna oht langeda naudingute lõksu ja unustada tõeline eesmärk on väga suur.

Pole olemas tantrat ilma püüdluseta valgustumise poole

Täpselt nii on juhtunud New Age tantra liikumisega, mis tegelikult pärineb 1960. ja -70. aastate hipirevolutsioonist, kui idamaised kõrged vaimsed doktriinid segunesid “make love, not war” (“ära sõdi, hoopis armatse”) põhimõtetega. Õpetused kaldusid kõrvale algsest traditsioonist, keskenduti seksuaalsetele praktikatele, mitme partneri omamisele ja naudingute suurendamisele, samas kui ülejäänud tehnikad koos kõige olulisema - spirituaalse - mõõtmega unustati. Suurepärases seksuaalelus pole midagi halba, kuid selle tantraks nimetamine muudab kogu idee valeks. Pole olemas tantrat ilma püüdluseta sügava sisemise transformatsiooni ja valgustumise suunas.

ESOTEERILINE ÕPETUS

Oma olemuselt on tantra esoteeriline õpetus, mis tähendab, et see pole otseselt mõeldud suurtele massidele. Nagu paljude teiste autentsete süsteemide puhul, nõuab tantra mõistmine järjepidevat praktikat, pühendumist ja sihikindlust – omadusi, mida õpilane peab tõestama, et saada intsiatsioone üha edasijõudnumatesse teadmistesse ja tehnikatesse. 

Tantra praktiseerimiseks on vajalik pühendumine ja järjepidevus, kogu olemuse puhtus ning kõrged moraali- ja eetikastandardid.

Tantras on palju müstilisi mõisteid ja peidetud tähendusi, mis jäävad tavapärastest arusaamadest sügavamale ja mida võib ilma korraliku taustata kergesti valesti mõista. Samuti pakub tantra erakordselt võimsaid tööriistu kogemuste muundamiseks ja sügavate tõdede paljastamiseks nii inimteadvuse kui üleüldse Universumi kohta ning seetõttu on sellesse süsteemi sügavale sukeldumiseks vajalik nii meele ja hinge puhtus kui ka kõrged moraali- ja eetikastandardid.

EI OLE RELIGIOON

Lõpetuseks on oluline välja tuua, et tantra ei ole religioon. Tegemist on vaimse õpetusega, mis põhineb isiklikul arengul, eneseteadvustamisel ja kõige holistilisel integreerimisel. Kuigi sageli seostatakse tantrat hinduismi ja budismiga, saavad tantra põhimõtteid ja tehnikaid omaks võtta nii iga usu järgijad kui ka mitteusklikud. Tantra on tee sügava sisemise transformatsiooni ja kõrgema teadvuse suunas, põhinedes enese uurimisel ja järjekindlal praktikal. Pürgijal ei ole vaja omada kindlaid uskumusi, ta saab tehnikaid katsetada ja ise veenduda, kas need toovad oodatud tulemusi või mitte.

Kokkuvõttes seisneb tantra olemus erinevate eksistentsi energiate kasutamises läbi mitmekesiste tehnikate, mille eesmärk on sisemine areng ja spirituaalne kasv. Hõlmates nii maisust kui vaimsust, püüab tantra suunata inimesi enda ja Universumi sügavama mõistmiseni, sillutades harmooniliselt teed lõpliku eesmärgi - täieliku vaimse vabanemise ehk valgustumise - suunas.

Aleksandra Mäger
>
Success message!
Warning message!
Error message!